KONTAKTA RFFR

RFFR är en religiöst och politiskt obunden förening som syftar till att stötta familjer som på felaktiga grunder utsatts för misstankar om barnmisshandel. Föreningen arbetar primärt med att stötta drabbade familjer. Vi driver även opinionsbildning mot de tvivelaktiga diagnoserna SBS / AHT (Shaken Baby Syndrom / Abusive Head Trauma) och Munchhausen by Proxy / Medical Child Abuse, som lett till att många familjer drabbats av polisutredningar, åtal, omhändertagande av barn och liknande. Det är också viktigt att öka kunskapen inom vården kring andra medicinska diagnoser vars symptom ofta feldiagnosticeras som misshandel. Föreningen består av drabbade familjer, anhöriga och andra engagerade eldsjälar som kämpar för en systemförändring. Genom små medel kan vi förebygga att fler familjer utsätts och att samhällets resurser används inom de områden där de verkligen behövs.

Stöd oss - Bli medlem!

 

Tack vara fler människor som du så slipper barn fråntas sina familjer och sin trygghet.

Årsavgiften går till

- Hjälpa drabbade

- Föra debatten framåt så att det blir en förändring i Sverige

En medlems avgift om 200 kr debiteras årligen

©2021 by RFFR

RIKSFÖRBUNDET FÖR FAMILJERS RÄTTIGHETER (RFFR)

Org.nr: 802534-2539

Uppsala